Trái cây nhập khẩu từ Peru

 Nho đỏ hạt Peru (139.000 đ/kg)