Trái cây nhập khẩu từ New Zealand

                                   

Táo Envy New Zealand (119.000 đ/kg)                            Táo Fuji New Zealand (66.000 đ/kg)

                                   

Kiwi vàng New Zealand (170.000 đ/kg)                           Kiwi xanh New Zealand (99.000 đ/kg)