Trái cây nhập khẩu từ Nam Phi

                                   

   Táo Envy Nam Phi (150.000 đ/kg)                                   Táo Fuji Nam Phi (75.000 đ/kg)

                                   

   Kiwi vàng Nam Phi (190.000 đ/kg)                                 Kiwi xanh Nam Phi(110.000 đ/kg)