Trái cây nhập khẩu từ Hàn Quốc

                                

    Lê Hàn Quốc (149.000 đ/kg)                                        Dưa lê Hàn Quốc (210.000 đ/kg)