Trái cây nhập khẩu từ Canada

                                   

 Dâu tây Canada (200.000 đ/hộp 125g)                      Nho đen không hạt Canada (130.000 đ/kg)

                                   

      Mận đỏ Canada (300.000 đ/kg)                               Việt Quất Canada (110.000 đ/hộp 125g)