Trái cây nhập khẩu từ Ai Cập

     Cam Ai Cập (120.000 đ/kg)